اسرائیل

به این مطلب ستاره دهید

عکس:پرچم ایران پشت دیوار حائل اسرائیلی در مرز با لبنان

 دقیقا پشت این دیوار یک شهرک اسراییلی است در حالیکه در سمت لبنان ، روستای بوابه فاطمه یا دروازه فاطمه قرار دارد. سربازهای لبنانی به تصور اینکه لبنانی هستم به من اجازه دادند از ایست بازرسی عبور کنم. گرچه یک ایرانی بین مردم خونگرم و مهمان نواز جنوب هرگز احساس غریبی نمیکند. همیشه دلتنگ دوستانم که خانواده دومم هستند میشوم. جنوب لبنان خانه دوم من است…
پرچم ایران در کنار اسرائیل

نردبان اسرائل مدرسه

فش نیوز: تصویری مفهومی از یک دختر فلسطینی که برای رفتن به مدرسه باید نردبانش را با خودش ببرد تا بتواند از دیواری که اسرائیلی ها ساخته اند عبور کند.

برگزاری مراسم تبرک «خر» در میان صهیونیستها +فیلم

 یهودیان ساکن سرزمین های اشغالی در جشن برکت، «خر» را بعنوان موجود متبرک بر شانه خود می گذارند.خر اسرائیل

فش نیوز به نقل از اریا:صهیونیست های ساکن سرزمین‌های اشغالی در جشن برکت، «خر» را به عنوان موجود متبرک بر شانه خود گذاشته و می‌چرخانند.

لینک دانلود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.