تهران در آخرالزمان…

به این مطلب ستاره دهید

تهران در آخر الزمان…

عکس تهران در آخرالزمان

عکس تهران در آخرالزمان

از امام جعفر صادق (ع) روایت شده است که به مفضل فرمودند: «بدان ای مفضل، در حوالی ری، کوه سیاهی است که در دامنۀ آن شهری بنا خواهد شد که آن را طهران می نامند، و آن دار الزوراء است که قصرهایش(خانه های مجلل) مثل خانه های بهشتی و زن هایش مثل حور العین است.
عکس تهران در آخرالزمان

عکس تهران در آخرالزمان

بدان ای مفضل! آن زن ها لباس کفار می پوشند و خود را به شکل مستکبرانه ای در می آورند، بر زین ها سوار می شوند(مرکب های روز،…)، به همسران خود تمکین نمی کنند، درآمد شوهرشان کفاف مخارج آن ها را نمی دهد؛… بدان درآخرالزمان  اگر می خواهی دینت را حفظ کنی در این شهر سکونت نکنید، از آن جا فرار کنید و به قله کوه ها فرار کنید، از سوراخی به سوراخ دیگر، مانند فرار روباه با بچه هایش….»زیرا به ناگاه به حادثه ای چنان نابود و درهم کوبیده شود که کسانی که قبلا آن را دیده اند از آنجا گذر کنند تصور کنند مسیر را اشتباه آمده اند.

عکس تهران

عکس تهران

عکس بیحجاب برج میلاد زن

الزام الناصب، ۱۸۳؛ منتخب التواریخ، ص۸۷۵؛ مجمع النورین مرندی، ص۱۳۹؛ بحارالانوار ج۵۲، ص۲۵۸؛ یوم الخلاص، ص۴۶۴؛ منتخب الاثر، ص۴۳۰