دکتر نجادعلی الماسی در سال ۱۳۲۰ در کرمانشاه متولد شد. پس از اخذ مدرک دیپلم وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد. سپس برای تحصیلات تکمیلی به پاریس رفت و پس از اتمام تحصیلات در مقطع دکتری حقوق به ایران بازگشت و از همان سال (۱۳۵۰) عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شد. به علاوه در دانشگاه ها و پردیس های مختلف در مقاطع متفاوت مشغول به تدریس می باشند.

از ایشان ۲ عنوان کتاب با نام های “تعارض قوانین” و ” حقوق بین الملل خصوصی ” منتشر شده که هر دو از کتاب های منبع رشته حقوق بین الملل است.

وی دارای مقالات علمی متعددی در نشریات معتبر علمی داخلی و حتی فرانسوی از سال ۱۹۷۱ میلادی می باشند و در واقع یکی از مفاخر علم حقوق بین الملل خصوصی ایران هستند که بعد از سالها دوری از کرمانشاه کماکان با لهجه شیرین کرمانشاهی تکلم و تدریس میکنند.