زن ومرد میاندورودی که خود را دار زدند…

به این مطلب ستاره دهید
عصر پنج شنبه جسد یک زن و مرد حدود ۲۰ و ۲۵ ساله در حالی که به درخت حلق آویز شده بودند کشف شد . ماجرای این قتل و یا خودکشی توسط مراجع قضایی و پلیس در دست بررسی است . آنچه در فضاهای مجازی آورده شده هر دو جوان از اهالی یکی از روستاهای شهرستان میاندورودهستند.
دار زدن میاندوآبی
 وصیت نامه دختر و پسری که پنج شنبه خود را از درخت حلق آویز کرده بودند در خودروی پراید این افراد کشف شد.