سه تار ،تنبور،تار با مهر باباعلی

به این مطلب ستاره دهید

مراد باباعلی

برای سفارشات از شماره های زیر استفاده کنید:
شماره های تماس:
۰۹۱۸۷۲۹۰۷۹۴
۰۹۱۸۹۳۸۵۵۸۶
۰۹۳۸۵۵۳۸۲۳۹

مخصوص اساتید مجرب و فوق حرفه ای در صنعت موسیقی
ارسال به سراسر ایران
دارای مهر کیفیت وبرتری
باباعلی

دانلود یک کلیپ حرفه ای از نواختن تنبور وستار باباعلی کلیک کنید

۲۰۱۱۱۱۰۵_۲۱۵۷۴۵

۲۰۱۱۱۱۰۵_۲۱۵۸۳۹

۲۰۲۰۰۱۲۷_۲۰۳۴۳۶

۲۰۲۰۰۱۲۷_۲۰۳۵۰۶

۲۰۲۰۰۱۲۷_۲۰۴۰۱۵

۲۰۲۰۰۱۲۷_۲۰۴۴۳۹

۲۰۲۰۰۲۱۳_۱۷۰۹۵۰

 

 

 

 

.

.

.