عکس: نامه کودک شلاق خورده به وزیر آموزش و پرورش

عکس: نامه کودک شلاق خورده به وزیر آموزش و پرورش
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..
کد خبر: ۵۷۶۶۵۲

نامه کودک شلاق خورده به وزیر آموزش و پرورش

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خبر شلاق خوردن کودکان رودبار جنوب از مدیر مدرسه را تکذیب کرده است اما تصویر و اسناد موجود در تحریریه فردا نشان از صحت این ماجرا و گستردگی ماجرای بی عدالتی در این شهر دارد.


فـش نیوز به نقل از فردا: مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خبر شلاق خوردن کودکان رودبار جنوب از مدیر مدرسه را تکذیب کرده است اما تصویر و اسناد موجود در تحریریه فردا نشان از صحت این ماجرا و گستردگی ماجرای بی عدالتی در این شهر دارد.

 
حال با وجود نامه زیر سوالی که وجود دارد این است: آقای مدیر کل چه چیزی را تکذیب می کنید؟
نامه کودک گناه شلاق مدرسه معلم
شایان ذکر است که نام دانش آموز و مدیر مدرسه در اصل نامه موجود است.