عکس/ چه کسی این پیرزن را خانه خراب کرد

عکس/ چه کسی این پیرزن را خانه خراب کرد
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

عکس/ چه کسی این پیرزن را خانه خراب کرد

به قلم فـش نیوز

چه رنجی ‌می‌کشد آنکس که انسان است و از احساس سرشار است…

عزیزه اسدی از اهالی روستای خونیق شهرستان اهر است. ۱۹ اردیبهشت ۹۴ منزل مسکونی عزیزه برای تعریض و مسیرگشایی روستا، توسط دهیاری و بدون اجازه او تخریب شد.
به گزارش فـش نیوز به نقل از مشرق: پس از شکایات و پیگیری خانم اسدی از مراجع قضایی، دهیاری روستای خونیق متعهد می شود تا منزل وی را بازسازی و تحویل دهد. اما تاکنون هیچ اقدامی برای این کار نشده و عزیزه اسدی در منازل اقوام و خواهر ناتنی، سرگردان روستا شده است. او برای اعتراض به بی نتیجه ماندن اعتراض و شکایات، در خرابه های منزلش چادر زده و روزها را در این چادر زندگی و شب ها به ناچار به منزل یکی از فامیل می رود. او این روزها برای گذران زندگی در باغات و خانه های روستائیان کارگری می کند. زمستان سرد آذربایجان در راه و او همچنان چشم به راه کمک مسئولان و خیرین مانده است.
عزیزه اسدی از اهالی روستای خونیق شهرستان اهر است. ۱۹ اردیبهشت ۹۴ منزل مسکونی عزیزه برای تعریض و مسیرگشایی روستا، توسط دهیاری و بدون اجازه او تخریب شد.
به گزارش مشرق: پس از شکایات و پیگیری خانم اسدی از مراجع قضایی، دهیاری روستای خونیق متعهد می شود تا منزل وی را بازسازی و تحویل دهد. اما تاکنون هیچ اقدامی برای این کار نشده و عزیزه اسدی در منازل اقوام و خواهر ناتنی، سرگردان روستا شده است. او برای اعتراض به بی نتیجه ماندن اعتراض و شکایات، در خرابه های منزلش چادر زده و روزها را در این چادر زندگی و شب ها به ناچار به منزل یکی از فامیل می رود. او این روزها برای گذران زندگی در باغات و خانه های روستائیان کارگری می کند. زمستان سرد آذربایجان در راه و او همچنان چشم به راه کمک مسئولان و خیرین مانده است.
 پیر زن فقیر
پیر زن فقیر۱
پیر زن فقیر۲
پیر زن فقیر۴
پیر زن فقیر۱۴