فرم اعتراض به رای هیات بدوی سازمان تامین اجتماعی

فرم اعتراض به رای هیات بدوی سازمان تامین اجتماعی
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

دانلود رایگان فرمت برگ اعتراض هیات بدوی

چنانچه میخواهید این فرم را دانلود کنید کافیست روی عکس کلیک کرده بعد از بازشدن پنجره روی عکس راست کلیک کنید

image_gallery11111برای دانلود میتوانید اینجارا هم کلیک کنید

نمونه متن اعتراض:

این شرکت نسبت به موضوع برگ رای شماره 1750-95 ومیزان مبلغ رای آن هیات اعتراض داشته لذا خواهشمند است دستورفرمائید نسبت به دریافت مستندات مربوط به گزارش حسابرسی آن سازمان از این شرکت اقدام لازم مبذول گردد.

کافیست نمونه این متن را در برگ مخصوص تامین اجتماعی(دربالا) با خودکار آبی بنویسید

.

..

.