فیلم برداری از موجودی عجیب و افسانه ای که در بیابان راه می رفت+تصاویر

فیلم برداری از موجودی عجیب و افسانه ای که در بیابان راه می رفت+تصاویر
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

فیلمی از حضور موجودی عجیب الخلقه در بیابان های پرتغال منتشر شده که واکنش های متعددی را میان کاربران در پی داشته است

فـش نیوز: فیلمی از حضور موجودی عجیب الخلقه در بیابان های پرتغال منتشر شده که واکنش های متعددی را میان کاربران در پی داشته است.

 

کشف موجود عجیب دربیابانهای کشور پرتقال

کشف موجود عجیب دربیابانهای کشور پرتقال

 

فـش نیوز:انتشار عکس و فیلم یک موجود عجیب و غریب که به آرامی با اندامی خمیده در بیابان های پرتغال در حال حرکت است کاربران فضای مجازی را متحیر کرده است. در این فیلم پیاده روی موجودی ناشناخته در بیابان های پرتغال نشان داده می شود که در آن جانوری ناشناخته قوزی روی دو پای خود حرکت می کند. سپس این موجود قد بلند و خمیده پشت بوته بلندی پنهان می شود. برخی کاربران با دیدن این کلیپ بر این باورند که این موجود چوپاکابراست، «داستان چوپاکابرا، این جاندار افسانه ای در پورتوریکو آغاز شد که در یک مقطع زمانی کشاورزان بزهای خود را مرده در حالی که تمام خون این حیوان مکیده شده بود پیدا می کردند که گفته شده بود این اقدام توسط چوپاکابرا انجام شده بود» و تعدادی دیگر معتقدند این موجود پسرعموی پاگنده است. در این فیلم موجود ناشناخته برای چند ثانیه از مقابل دروبین حرکت می کند و سپس محیط خاموش اطراف این بیابان در حالی که صدای مرموز پرندگان نیز شنیده می شود و یک ماشینی در آنجا پارک شده بود نشان داده می شود. این فیلم نخستین بار یک ماه پیش منتشر شده که بیش از ۲۰۰ هزار بار مشاهده شده است.