خانه 4 خبر جالب نمایش1 4 متن نامه به انگلیسی

متن نامه به انگلیسی

نگارش صحیح نامه ها به زبان انگلیسی

برای نارش در ابتدا فرمت نگارش نامه به زبان آمریکایی این نامه ها را بررسی می کنیم:

1_ عنوان نامه(heading)

در این قسمت آدرس نویسنده؛ شماره خیابان؛ اسم خیابان؛ شهر؛ شهرستان؛ کشور(در صورت لزوم) و تاریخ نوشته می شود.

هیچ وقت اسم خودتان را در این قسمت ننویسید .

اگر نامه را به شخصی می نویسید که در یک کشور دیگر بغیر از کشور شما زندگی می کند در اینصورت حتما اسم کشور مقصد را در همین قسمت ذکر کنید.

به یاد داشته باشید که عنوان (heading) در گوشه سمت راست بالای نامه شما قرار می گیرد؛ مثال:

A) 261 Azadi Street
Meshad
July 20, 1984
B) 261 Azadi Street
Meshad, Iran
July 20, 1984

2_ ادای احترام (salutation)

در این قسمت سلام و احترام به کسی که نامه می نویسیم را ذکر می کنیم؛ و بعد از آن حتما از کاما(,) استفاده می کنیم؛ مثال:

Dear Mary,
Dear Mrs. Jones,
Dear Professor Smith,
Dear Uncle Reza,

اما برای خویشاوندان دور خودتان از لفظ(مثلا پسر عمو پرویز) استفاده نکنید و فقط اسم آن ها را ذکر کنید؛ مثال:
هیچ وقت ننویسید:

Dear Cousin Parviz,

بجاش بنویسید:

Dear Parviz,

نکته: در نامه های رسمی اسم کوچک شخص را ذکر نکنید فقط فامیلی را بنویسید؛ مثال:

ننویسید:

Dear Mrs. Joan Jones,

بجاش بنویسید:

Dear Mrs. Jones,

3_ قسمت اصلی (body)

این قسمت در واقع همانند متن انشا است؛ در اینجا چیزی را که میخواهید و منظور دارید می نویسید.

این بخش شامل مقدمه؛متن اصلی؛و نتیجه گیری هست.

4_ پایان(closing)

مدل های مختلفی برای پایان دادن به نامه وجود دارد که شما بر حسب اینکه کدام بهتر معنای حرف های شما را منتقل می کند؛و با توجه به درجه رسمی یا غیر رسمی بودن نامه آنرا انتخاب می کنید.

به خاطر داشته باشید که اولین حرف حتما باید با حرف بزرگ نوشته شود و در آخر کاما گذاشته شود؛ مثال:

Sincerely yours,
Yours sincerely,
Yours truly,
Affectionately,
Love,
Your friend,
Yours ever,
Yours,

5_ امضا (signature)
در آخر اسم خودتان را بنویسید و امضا بزنید؛ اما یادتان باشد بعد از اسمتان هیچ گونه کاما؛ویرگول و نقطه ای نگذارید.

فرم بریتانیایی

1.عنوان(heading‏)

در فرم انگلیسی در آخر هر خط یک کاما قرار می گیرد و در خط آخر یک نقطه قرار می گیرد.

در مورد تاریخ هیچ گونه نقطه گذاری نداریم بجز اینکه فقط بعد از اسم روز مورد نظر یک کاما می گذاریم؛ مثال:

251 Azadi St.,
Meshad,
Iran.
July 20th, 1984

توجه: تمامی اعداد که برای نشان دادن روزهای ماه بکار می رود در هنگام نوشتن؛ عدد را نوشته سپس th را به آخر آن اضافه میشود؛ مثال:

6th = sixth

اما اعداد 1 و 2 و 3 و 21 و 22و 23 و 31 از این قاعده مستثنی هستند

1st
2nd
3rd
21st
22nd
23rd
31st
در فرم های انگلیسی تاریخ همیشه بصورت اعداد ترتیبی نوشته می شود.

ماه های سال که می توان آن ها را بصورت مخفف نوشت به قرار زیر است:

Jan, Feb, Aug, Sept, Oct, Nov, Dec.

همچنین کلمات زیر را هم می توان به قرار زیر مخفف کرد:

Rd = road
Sq = square
Ave = avenue
St = street
Pl = place

لغاتی مانند drive و lane بصورت مخفف نوشته نمی شوند.

2. ادای احترام (salutation)

در این قسمت فقط یک تفاوت بین فرم انگلیسی و امریکایی وجود دارد و اینست که در فرم امریکایی بعد از کلمات mr و mrs نقطه می گذاریم اما در فرم انگلیسی بعد از این کلمات نقطه نمی گذاریم؛ مثال:

Mr.,فرم امریکایی‏
Mr, فرم انگلیسی

3. متن اصلی (body)

در این قسمت هیچ تفاوتی بین فرم امریکایی و انگلیسی وجود ندارد

4.پایان(closing)

این قسمت در فرم انگلیسی خیلی رسمی تر از فرم آمریکایی آن است.

5. امضا (signature)

این قسمت در هر دو فرم امریکایی و انگلیسی یکسان است.
متن اصلی (بدنه) نامه های شخصی

این قسمت از سه بخش: مقدمه؛ هدف؛ نتیجه گیری تشکیل شده است1. مقدمه(introduction)در بخش مقدمه نامه ؛ بستگی داره که بخواید به یک نامه که به دستتون رسیده جواب بدید یا یک اتفاق را بخواید برای کسی تشریح کنید و یا دنبال چیزی هستید و یک هدف خاصی از نوشتن نامه داشته باشید.1) وقتی که بخواید به نامه ای که به دستتون رسیده جواب بدید؛ مثال:

I was very happy when i received your letter yesterday.
دیروز وقتی نامه شما را دریافت کردم خیلی خوشحال شدم

I am sorry it has taken me so long to answer your last letter but i have had so much work that i could not find a chance until today to write.
متاسفم که تا حالا نتوانستم جواب آخرین نامه شما را بدهم چون خیلی کار داشتم تا امروز فرصتی پیدا نکردم که جواب نامه شما را بدهم

2‏)‏ وقتی که یک اتفاقی افتاده که می خواید به یک کسی اونو بگید؛ مثال:

I’m writing to tell you the joyful news that my sister has just had a baby boy.
این نامه را به شما نوشتم تا خبر خوشی بدهم و این است که خواهرم به تازگی پسردار شده است

3‏)‏ بعضی اوقات از نوشتن نامه یک هدف خاصی دارید و دنبال یک چیزی می گردید؛ مثال:

Excuse me for having to write about such a matter but i need money desperately to pay for my college tuition this semester.

مرا ببخشید که برای همچین مسئله ای به شما نامه می نویسم اما برای پرداخت شهریه این ترم دانشگاهم به شدت به پول احتیاج دارم

2. هدف (purpose)

مهمترین قسمت نامه ی شماست؛ در این قسمت شما دلیل خودتونو از نوشتن نامه بیان می کنید.

حالا یا شما میخواید یک خبری بدید یا از خواننده نامه تقاضایی دارید.

توجه کنید که پاراگرافی که می نویسید انسجام داشته باشه و پاراگرافها به هم مربوط باشه و با موضوع نامه همخوانی داشته باشه.

3. نتیجه گیری (conclusion)

معمولا در آخر؛ نامه را با عبارات و آرزوهای خوب و مودبانه تمام می کنند تا خواننده از خواندن نامه احساس خوبی داشته باشه؛ مثال:

I hope you will be able to find a new job soon.
امیدوارم خیلی زود یک کار جدید پیدا کنید

I hope your next letter will bear better news than your last one.
امیدوارم نامه بعدی شما نسبت به آخرین نامه تون حاوی اخبار بهتری باشد

I am looking forward to hearing from you soon.
منتظر پاسخ از سمت شما هستم

سبک نوشتن

زمانیکه نامه می نویسیم باید توجه داشته باشیم کلمات و عباراتی که بکار می بریم برای نامه مورد نظر مناسب باشد و بدانیم طرف ما که نامه را می خواند چه کسی است و هدف از نوشتن آن چیست.

مثلا سبک نوشتن نامه ای که به پدر و برادرتان می نویسید با نامه ای که برای مدیر مدرسه می نویسید فرق می کند؛ طرز بیان هر کدام متفاوت است؛ مثال:

(1
Dear johny,
Today i goofed. On the way to school in the old buggy, i ran a stop sign…..
Love,
Bob

2)
Dear dad,
I will need 20$ to pay the fine, dad. If you will send me a check, i will do some work at home during vacation in order to repay you……
Your son,
Bob

(3
Dear dean alter:
In compliance with regulation TT421 a of the rules governing student behavior, i submit the following report of my traffic infraction.A traffic officer stopped me, reprimanded me, and issued me citation T.T 69124, which will require my presence in traffic court…..
Respectfully,
Bob c. Smith

همانطور که می بینید اولین مثال خیلی غیر رسمی است چون bob این نامه را به برادرش نوشته که با او احساس راحتی و صمیمیت می کند؛ برای همین از کلمات عامیانه ای مانند goofed و buggy استفاده می کند.

مثال دوم حالت رسمی تری دارد چون bob با پدرش صحبت می کند و از کلمات عامیانه و محاوره ای استفاده نمی کند؛ جملات را کامل می نویسد و به نقطه گذاری های درست و به جا اهمیت می دهد.

مثال سوم هم رسمی نوشته شده و هم فنی.

چون یک گزارش رسمی از یک حادثه است بنابراین به لغات و لحن خاصی نیاز هست؛ همچنین وقایع باید درست و کامل بدون هیچگونه اعمال نظری توضیح داده شوند.

از هیچ گونه عبارت و لحن عامیانه و خلاصه نویسی استفاده نشده است؛املای درست و استفاده درست نقطه گذاری و بکار گیری ساختار پیچیده جملات بسیار مهم است.

شامل:

دعوتنامه ها؛ نامه های تشکر؛ نامه های تبریک؛ نامه های تسلیت؛ نامه به دوستان مکاتبه ای هستند که به ترتیب هر کدام را توضیح داده خواهد شد.

دعوتنامه

به نامه هایی گفته می شود که شما را به یک جشن عروسی؛ جشن تولد؛ رفتن به تئاتر دعوت می کند.

این نوع نامه ها در دو نوع رسمی و غیر رسمی هستند.

دعوتنامه های رسمی اغلب روی برگه های گران قیمت نوشته می شوند مثلا دعوت به جشن عروسی:

Mr. And Mrs. D. A. King
Wish to announce
The marriage of their daughter
Janet Linda King
To
Keith Muellen Johnstone
On
Wednesday, july 18, 1984
At
The church of the virgin mary
581 sansome street
San francisco
Reception: 5 p.m. At the home of Mr. And Mrs. Warner Johnstone
329 sutter lane
San francisco
Dinner.
R.S.V.P.

زمانیکه به این نامه می خواهیم جواب دهیم و بگوییم که دعوت آن ها را قبول کرده ایم مانند زیر می نویسیم:

Miss Fereshteh Parvaresh
Gladly accepts
Your invitation to
Your wedding reception
To dine with you
On wednesday, july 18, 1984,
At 5 o’clock.
473 powell street
San Francisco

همچنین اگر بخواهیم مودبانه و رسمی دعوت آن ها را رد کنیم؛ مانند زیر عمل می کنیم:

Miss Fereshteh Parvaresh
Regrets that, owing to
A previous engagement, she
Can not accept your kind invitation
To a wedding reception
On wednesday, july 18, 1984,
At 5 o’clock.
473 Powell Street
San Francisco

دعوتنامه های غیر رسمی مانند نامه های معمولی نوشته می شوند؛ مثلا از الگوهای زیر می توانید استفاده کنید:

Could you come and have dinner with us on thursday?
Could you come to the theatre with us next month?
We are having a party next month to celebrate my birthday. I should be delighted if you could come
.

در آخر نامه برای جمع بندی مطالب می توان از نمونه های زیر استفاده کرد:

Please try to come.
I do hope you can come.
We are very much looking forward to seeing you

همچنین اشاره به مشکلات احتمالی که پیش خواهد آمد نیز خالی از لطف نیست؛ مثلا:

We expect the party to finish early, so you won’t miss your train.
Of course, we can take you back home in the car afterwards, so don’t worry about missing the last bus

نامه های تشکر

گاهی اوقات ما نامه می نویسیم تا از یک هدیه ای که گرفتیم؛ برای سرویسی که به ما عرضه شده و یا کسانی که از ما مهمان نوازی کرده اند؛ تشکر کنیم.

اغلب این نامه ها با عبارت thank you for., شروع می شود؛ توجه کنید که thanks خیلی غیر رسمی است و بطور کلی استفاده از آن ها قابل قبول نیست.

برای نوشتن نامه های تشکر می توان از نمونه های زیر استفاده کرد:

Thank you for your interesting letter which arrived yesterday.
I was very happy to get your letter which i received today.
I was very glad to receive your letter yesterday and learn that you have found a job.

برای تشکر از هدیه ای که گرفته ایم؛ می نویسیم:

Thank you so much for the book which came this morning.
Your very generous gift arrived this morning. Thank you very much
.

همچنین اضافه کردن یکی دو جمله دیگر مانند تعریف در مورد هدیه یا لطف کسی که هدیه را فرستاده نیز برای نامه لازم است؛ مثال:

The camera is very beautiful.
A microscope was just what i wanted.

در مورد نوشتن نامه تشکر به خاطر دریافت خدمات به نمونه های زیر توجه کنید و به یاد داشته باشید که در این نوع نامه ها از اسم مصدر(ing دار) استفاده می شود.

Thank you for giving me a ride to the airport last night.
Thank you for giving such an interesting talk to our faculty last monday.
Thank you for helping me to get my luggage to the station last week.

ممکن است بخواهید تا برای خدمات ویژه ای که دریافت کرده اید بطور رسمی تر تشکر کنید؛ مثال:

I should like to thank you most sincerely for looking after my mother when she was ill. It was really extremely thoughtful of you.

در اروپا رسم بر اینست که وقتی که شما مهمان کسی بودید؛ بعد از آن باید برای آن ها نامه ی تشکر بنویسید؛ مثال:

Thank you so much for the very kind hospitality you extended to us last week. It was very generous and helpful of you to be so considerate towards us. We are sorry if we caused you any trouble , but we can not express to you how much we appreciated your warm hospitality to us

نامه های در خواست پذیرش در دانشگاه های خارج برای ادامه تحصیل
“نامه اولیه تحقیق
وقتی که یک نامه به رئیس اداره آموزش دانشگاه می نویسید هدف اصلی شما اینست که متوجه شوید آیا واجد شرایط برای ورود به آن دانشگاه هستید یا نه و اگر واجد شرایط بودید سپس فرم درخواست پرمی کنید.در نامه اولیه معمولا شما در مورد خودتان و تحصیلات تان توضیح می دهید؛ هر چه با جزئیات بیشتری توضیح دهید بهتر است و بعدا کمتر با مشکل مواجه می شوید.تکمیل فرم درخواست دانشگاه های امریکا وقت گیر است و به مکاتبات و هزینه های زیادی نیاز هست.

بنابراین قبل از پر کردن فرم درخواست؛ اول باید مطمئن شوید که آن دانشگاه شما را قبول می کند و رشته مورد نظر شما را نیز دارا می باشد.

نامه اولیه می تواند مانند نمونه زیر باشد:295 Azadi Street
Meshad, Iran
November 10, 1985
Registrar
Stanford Medical School
Stanford University
Stanford, CA 39108
U.S.A

Dear Sir:
In june, 1984, i received my B.S. degree in microbiology from Tehran University, Tehran, Iran. I was the second-best student in my class with an average of 3.89. I like to continue my training in the field of medicine at a well-known medical school abroad such as Stanford.
I am presently single. I can support myself financially for all of my medical training. I have three older brothers in the united states who have agreed to support me until i receive my M.D.
If you believe that i can study at the stanford unrversity Medical School, i would appreciate it if you could send me the appropriate application forms. I like to enter medical school in September, 1986. Very truly yours,
Signature
Parviz Mehdizadeh

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

عناوین روزنامه های امروز

Scroll Up
onvan

  فش نیوز اخبار امروز خبر های فوری تیتر مهمترین خبر مهمترین اخبار امروز اخبار ایران تیتر اخبار مهمترین خبر خبر فوری اخبار تصویری اخبار اقتصادی مهمترین خبر روز شهر خبر