مرغ ها در دستشویی

مرغ ها در دستشویی
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

فاجعه در رستوران بین راهی/ مرغ ها در دستشویی

سرویس بهداشتی محل نگهداری مواد غذایی در رستوران بین راهی شد.

فـش نیوز:همیشه قبل از سفر توصیه می شود از رستوران ها و غذاخوری های بین راهی خرید نکنید. شاید ما کمتر به این موضوع توجه کرده باشیم. در تصویر زیر که در فضای مجازی دست به دست می شود عکسی از سرویس بهداشتی یکی از غذاخوری های بین راهی منتشر شده که محل نگهداری مواد غذایی است. آیا وقت آن نرسیده که بیشتر نظارت کنیم؟

فاجعه در رستوران بین راهی مرغ ها در دستشویی +عکس

خسرو صادق نیت مدیر دفتر سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در خصوص صحت عکس منتشر شده در فضای مجازی گفت: تهیه مرغ رستوران های بین راهی با شرایط غیربهداشتی را نمى توان به طور قطع تایید یا تکذیب کرد.

وی با اشاره به وظایف بازرسان بهداشت محیط افزود: بازدید از رستوران هاى بین راهى و کنترل آن ها جزء برنامه هاى دائمى وزارت بهداشت است. با مشاهده موارد غیر بهداشتى، رستوران های متخلف به دادگاه معرفی و پلمپ مى شوند.
صادق نیت ادامه داد:وزارت بهداشت هم از طریق بازرسان و هم گزارش هاى مردمى ارسال شده توسط سامانه ١٤٩٠ به شدت بر رستوران هاى بین راهى نظارت مى کند اما بازرسی ها موجب از بین رفتن تخلفات نمى شود بلکه آن ها را کاهش می دهد.
وی یادآور شد:این مورد هم ممکن است رخ داده باشد که باید با آن برخورد شود.