خانه 4 قوانین کار ودستمزد 4 نمونه قرارداد موقت کارگران شرکتهای تولیدی

نمونه قرارداد موقت کارگران شرکتهای تولیدی

نمونه های قرارداد بین کارگر وکارفرما

 

قرارداد خريد خدمت پاره وقت كارشناس ايمني و بهداشت

 

اين قرارداد في ما بين شركت …………… به نمايندگي آقاي …………….. به نشاني شهرك صنعتي ….  خيابان ……… و آقاي …………… فرزند .… به شماره شناسنامه …. و به نشاني اسلامشهر ….  کد ملی:…. کد پستی:…  به عنوان كارشناس ايمني و بهداشت از طرف ديگر با شرايط ذيل منعقد مي گردد:

 

ماده 1 – موضوع قرارداد – انجام كار به عنوان كارشناس ايمني و بهداشت در شركت ….. به صورت پاره وقت.

ماده 2 – مدت قرارداد-  از تاريخ ….. لغايت….. به مدت يكسال و فقط با توافق طرفين قابل تمديد و در غير اينصورت فسخ شده تلقي ميگردد.

ماده 3- مبلغ قرارداد – …. ریال برای مدت یکسال .

ماده 4 – نحوه پرداخت – ماهانه مبلغ … ریال.

ماده 5 – تعهدات كارشناس بهداشت – كارشناس بهداشت متعهد ميگردد موارد ذيل را انجام دهد.

 • تكميل پرونده بهداشتي كاركنان شامل آزمايشات پزشكي بدو خدمت و عدم اعتياد و معاينات دوره اي.
 • گزارش و پيگيري كمبود ها و نقصان هاي حفاظتي و بهداشتي.
 • آموزش نكات حفاظتي و ايمني و بهداشتي.
 • آموزش نحوه استفاده از وسايل حفاظتي و ايمني و بهداشتي.
 • نظارت بر تحويل وسايل حفاظتي و ايمني به كاركنان.
 • نظارت بر استفاده كاركنان از وسايل حفاظتي و بهداشتي و رعايت نكات ايمني و گزارش موارد نقص آن توسط كاركنان.
 • تشكيل جلسه كميته حفاظت فني و بهداشت كارو گزارش نتيجه جلسه.
 • انجام كليه وظايف قانوني كارشناسان بهداشت مراكز صنعتي.
 • سایر اموراتی که مربوط به کار ووظیفه ایشان بوده واداره بهداشت از ایشان وشرکت انتظار دارد

 

ماده 6 – تعهدات شركت – شركت متعهد ميگردد كليه حقوق قانوني كارشناس بهداشت را وفق اين قرارداد بپردازد و در مورد توصيه هاي ايمني كارشناس بهداشت اقدام نمايد.

ماده 7 – كسورات قانوني – كليه كسورات قانوني به عهده شركت/ یا کارشناس بهداشت مي باشد.

ماده 8 – فسخ قرارداد – در صورت عدم انجام تعهدات يك طرف قرارداد همان طرف مسئول عواقب فسخ قرارداد بوده و طرف ديگر مي تواند قرارداد را يكطرفه فسخ نمايد و در صورت بروز اختلافات در مرحله اول بامذاكرات حضوري و در صورت حل نشدن حكم محاكم قضايي تعيين كننده خواهد بود.

ماده 9 – تعداد مواد و نسخ – اين قرارداد در 9 ماده و در 2 نسخه تنظيم و هر كدام حكم واحد دارد.

 

 

                     كارشناس ايمني و بهداشت                                                                  شركت ….

 

بنام خدا

 قرارداد خــريد خدمت با مدت معين

 

اين قرارداد در تاريخ       /     / 1395 مابين شركت فـش نیوز  (سهامي خاص) به نمايندگي آقاي محمد فـش نیوزی به آدرس تهران خيابان فدائیان و آقاي / خانم                                    فرزند                       شماره شناسنامه               صادره از                 ساكن /شهر ….  به شماره بيمه                                           وكد ملي                                       

كه اختصاراً كارپذير ناميده خواهد شد بشرح ذيل منعقد مي گردد:

 

 

ماده 1 موضوع قرارداد

موضوع قراردادعبارت از انجام امور                                          و ساير وظايف محوله زير نظر مسئول مربوطه مي باشد.

  تبصره 1 تعيين شرايط و ساعات كار بعهده شركت مي باشد.

 

ماده 2 مدت قرارداد

اين قرارداد از تاريخ      /     / 1395  لغايت    /    / 1395 به مدت     –      ماه بصورت موقت منعقد ميگردد و فقط با توافق كتبي طرفين قابل تمديد است در غير اينصورت خاتمه يافته تلقي ميگردد.عدم اعلام قبلي شركت براي تمديد قرارداد به منزله اتمام قرارداد تلقي مي گردد. و هيچگونه ادعايي در خصوص تمديد مدت قرارداد بدون توافق كتبي قابل قبول نخواهد بود.

  تبصره 1 در طول دوره قرارداد شركت مي تواند راساً اقدام به فسخ قرارداد نمايد.

  تبصره 2 انعقاد اين قرارداد الزامي نسبت به استخدام كارپذير ايجاد نمي نمايد و كارفرما هيچگونه تعهدي در اين رابطه نخواهد داشت.

ماده 3 مبلغ قرارداد

حقوق و مزاياي متعلق به اين قرارداد ماهيانه به شرح ناخالص در جدول ذيل مي باشد كه پس از كسر كسورات قانوني و در ازاء ساعت كاركرد، قابل پرداخت خواهد بود.كليه كسورات متعلقه نظير، ماليات، بيمه ، وام و غيره توسط شركت از حق الزحمه و كاركرد كارپذير كسر و به حساب مراجع ذينفع پرداخت ميگردد.

حقوق و مــزايا  مبالغ به ريـــال
حقوق پــايه  
حـق اولاد  
حق مسكن و خواربار  
جمــع حقوق و مزايا  

  

ماده 4 ساير موارد

 • ساعات كاركرد در هفته طبق قانون کار و برابربا44 ساعت خواهد بود.
 • استفاده از مرخصي بر اساس ماده 64 قانون كار مي باشد.
 • در صورت نياز به حضور كارپذير بيش از ساعات عادي كاركرد ، اضافه كار برابر قانون كار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 • كار پذير متعهد مي گردد وسايل ايمني مورد نياز خود را از شركت تحويل گرفته و در كليه موارد از آنها استفاده و حفاظت نمايد و در حين كار كليه مقررات حفاظتي ، ايمني ، فني بهداشتي كار را رعايت نمايد.
 • كار پذير به عنوان امين شركت متعهد به حفظ و نگهداري اموالي است كه توسط شركت در اختيار وي گذاشته ميشود.
 • كار پذير ملزم به حفظ اسرار شركت ميباشد.
 • كارپذير ضمن اقرار و اعلام ، متعهد ميگردد كه داراي هيچگونه مانع قانوني يا پيشينه كيفري يا بيماري جسمي ، روحي و رواني آشكار و پنهان كه مانع از انجام كار يا همكاري و فعاليت ميگردد نمي باشد و با آشنايي كامل از قوانين و مقررات ، شرايط و محيط كار ، اقدام به امضاء قرارداد نموده است و ملزم به حفظ شئونات اخلاقي و رعايت آيين نامه ها و مقررات داخلي شركت مي باشد.
 • در صورت هرگونه قصور و عدم انجام تعهدات توسط كار پذير در خصوص رعايت قوانين و ضوابط تعيين شده همچنين عدم حسن انجام امور محوله ، شركت مي تواند نسبت به فسخ قرارداد راساً اقدام نمايد. هرگونه تغيير در مفاد و اجراي قرارداد بدون توافق طرفين در حكم تغيير شرايط كار تلقي شده و به منزله فسخ قرارداد مي باشد.
 • با توجه به استقرار دفتر مركزي در تهران و محل كارخانه در شهر صنعتي …. و لزوم پيگيري امور محوله ، محل كار كارپذير حسب امر در دفتر مركزي و كارخانه مي باشد.
 • چنانچه كارپذير تصميم به قطع رابطه كاري داشته باشد، بايد استعفاي خود را كتباً به شركت اعلام نموده و به مدت يكماه به كار خود ادامه دهد.
 • ساير مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نشده است برابر قانون كار و مقررات تامين اجتماعي مي باشد.
 • درصورتی که پرسنل جهت رفت وآمد به محیط کار از وسیله نقلیه شخصی استفاده مینماید، مسئولیت بروز هرگونه اتفاق وحادثه ای به عهده خود پرسنل بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه شرکت نمیباشد.
 • اين قرارداد در چهار ماده و سه تبصره در 4 نسخه تهيه و تنظيم و به امضاء‌ طرفين رسيده و هر نسخه حكم واحد را دارا خواهد بود.

                  امضاء كار پذير                                  امضاء شركت

 برای دانلود نمونه این قرارداد اینجا را کلیک کنید

 

 

 

                                                                                      

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme
x

شاید بپسندید

Top stories یا همان In The News گوگل چیست؟

  به گزارش فـش نیوز،شاید تا به ...

Scroll Up
onvan

  فش نیوز اخبار امروز خبر های فوری تیتر مهمترین خبر مهمترین اخبار امروز اخبار ایران تیتر اخبار مهمترین خبر خبر فوری اخبار تصویری اخبار اقتصادی مهمترین خبر روز شهر خبر