ورزش صبحگاهی مختلط

به این مطلب ستاره دهید

عکس/ ورزش مختلط صبحگاهی در حضور وزیر بهداشت

فـش نیوز به نقل از اکو فارس: سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صبح روز دوشنبه در جمع دوستداران ورزش صبحگاهی در بوستان ملت حضور یافت .

ورزش صبحگاهی21

ورزش صبحگاهی1

ورزش صبحگاهی2