مرگ گنجشک ها براثر رعد وبرق دربابل.. عکس

مرگ گنجشک ها براثر رعد وبرق دربابل.. عکس
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..
در پی وقوع طوفان در استان مازندران تعدای از گنجشک های شهر بابل بر اثر اصابت رعد و برق، جان خود را از دست دادند.
فـش نیوز:
مرگ کنجشک ها دررعد .وبرق مازندران مرگ کنجشک ها دررعد .وبرق مازندران۱