شرکت تولیدی رانی

شرکت تولیدی رانی
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

شرکت تولیدی آبمیوه رانی

 

 

عکس شرکت رانی

عکس شرکت رانی

فلش متحرک جهت استخدام در شرکت رانی اینجا را کلیک کنید فلش متحرک

صنایع عوجان ایرانیان

کارخانه تولیدی آبمیوه در شهر بزرگ صنعتی کاوه

آدرس کارخانه: ساوه شهر صنعتی کاوه روبروی بانک تجارت خیابان آزادگان جنوبی

رانی ساوه

عکس فلش متحرکشماره تماس کارخانه: برای مشاهده شماره تماس اینجا را کلیک کنید

عکس فلش متحرکشماره تماس دفتر مرکزی: برای مشاهده شماره تماس اینجا را کلیک کنید

 

شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه

شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه

شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه

آدرس کارخانه: ساوه شهر صنعتی کاوه -خیابان آزادگان جنوبی-جنب شرکت رانی

تلفن کارخانه: برای مشاهده شماره تماس اینجا را کلیک کنید

تلفن دفتر مرکزی: برای مشاهده شماره تماس اینجا را کلیک کنید

فلش متحرک جهت استخدام در شرکت رانی اینجا را کلیک کنید فلش متحرک

 

 

 

 

.

.

.