جلوگیری نیروهای امداد از خودکشی دختر تبریزی + عکس

جلوگیری نیروهای امداد از خودکشی دختر تبریزی + عکس
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..
تلاش نیروهای امدادی برای نجات دختری که صبح امروز در تبریز قصد خودکشی داشت
خودکشی درتبریز

خودکشی درتبریز