کمربند انتحاری یک بیمار درآذربایجان

کمربند انتحاری یک بیمار درآذربایجان
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

وحشت یک بیمارستان از طرح کمربند انتحاری یک بیمار

انعکاس طرح اسلحه و نارنجک بر روی کمربند یک نوجوان آذربایجانی به هنگام اسکن، باعث آشفتگی مسئولان بیمارستان شد.

فـش نیوز به نقل ازایران آنلاین: اپراتور دستگاه اسکن با دیدن نتیجه عکسبرداری از یک نوجوان ۱۵ ساله آذری، دچار ترس شده و با پلیس تماس گرفت که با رسیدن ماموران، پسر نوجوان بازداشت گردید.
حادثه‌‌ای که باعث آشفتگی در مسئولان درمانی شد، در بیمارستان فوق تخصصی «بورسا» وابسته به وزارت بهداشت، رخ داده است.پسر نوجوان آذری که با ناراحتی در پایش به بیمارستان مراجعه کرده بود، برای تشخیص بهتر آسیب دیدگی به واحد اسکن فرستاده می‌‌شود و بیمار بدون در آوردن اشیای فلزی و کمربند خود در مقابل دستگاه عکسبرداری قرار می گیرد که در اثر این بی توجهی اپراتور، طرح کمربند وی در عکس منعکس می‌‌گردد.اپراتور دستگاه اسکن با مشاهده طرح اسلحه، فشنگ و نارنجک در کمر شخص، حدس می زند که بیمار یک عامل انتحاری می باشد و بمبی به کمر خود بسته و با این تفکر دچار وحشت شده و با مرکز پلیس تماس می گیرد.واقعه‌‌ای که باعث پریشانی زودگذر حاضران در بیمارستان شد، با تحقیقات پلیس ختم به خیر گشته و نوجوان آذری آزاد می گردد.