دختر موتورسوارتهرانی

دختر موتورسوارتهرانی
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..
موتورسواری خانم محجبه درتهران
از یکی از خیابانهای تهران عبور می‌کردم که موتورسواری توجهم را جلب کرد. نگاهم به وی خیره ماند، از حرکت ایستاد و کلاه کاسکت‌ش را برداشت. از تعجب خشکم زده بود…
موتور سواری برای بانوان از نظر اسلام چه حکمی دارد؟
 

موتورسواری نیکی کریمی

موتورسواری زن بازیگر التناز شاکر دوست سینما جالب
 مسلماً این عمل به خودی خود حرام نیست، اما باتوجه به این‌که در برخی از موقعیت‌های زمانی و مکانی، موتور سواری براى دختران و بانوان در مجامع عمومى، موجب جلب نظر مردان می‌شود و منافى با عفت بانوان است، لازم است در چنین موقعیت‌هایی ترک شود و در صورتى که در منظر نامحرم نبوده و یا خوف فساد و فتنه نباشد، فى نفسه اشکال ندارد.

زیر پل پارک وی تهران

زیر پل پارک وی تهران

تهران / پردیس سینمایی ملت
دختر موتورسوار
عکس سگ موتوری
 دختر موتور1سوار
 دختر موتور سوار۱
دختر موتورسوار
زن موتور سوار تهرانی