زن برهنه از حمام خانه به خیابان فرار کرد

زن برهنه از حمام خانه به خیابان فرار کرد
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..
پلیس با گزارش همسایه ها برای نجات جان کودک از ضرب و شتم مادرش به محل اعزام شد . زن برهنه برای فرار از دست پلیس به خیابان رفت اما دچار عاقبت تلخی شد.
به گزارش فـش نیوز، زن جوان بعد از کتک زدن کودکش، عریان در خیابان ها می دوید.
 
یک خانم به نام پاملا مک کارتی ۳۵ ساله که پسر ۳ ساله خود را به حمام برده بود به حدی کودک را مورد ضرب و شتم قرار داد که همسایگان متوجه شده و به پلیس خبر کردند.
 
هنگامی که پلیس برای کمک به کودک رسید مادر به صورت برهنه به خیابان دوید و همانجا دچار ایست قلبی شد و قبل از رسیدن به بیمارستان درگذشت.