سلفی عجیب نماینده سبزوار با پیکر آیت الله هاشمی (تصویر)

سلفی عجیب نماینده سبزوار با پیکر آیت الله هاشمی (تصویر)
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..
عکس های سلفی عجیب
علی سبحانی فر، نماینده سبزوار در مجلس دهم در رفتاری خارج از عرف با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه ارشاد سلفی گرفت.
فـش نیوز،رویداد۲۴- علی سبحانی فر، نماینده سبزوار در مجلس دهم در رفتاری خارج از عرف با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی در حسینیه ارشاد سلفی گرفت.
.
.
.
.
.