فیش نجومی یک پزشک که فقط حق کارانه ای که می گیرد

فیش نجومی یک پزشک که فقط حق کارانه ای که می گیرد
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

فیش های نجومی

فـش نیوز جدیدترین فیش نجومی یک پزشک که فقط حق کارانه ای که می گیرد بیش از صد میلیون می باشد منتشر شد.

بنا بر این گزارش در حالی که همه از پرداخت های نجومی شوکه شده اند متاسفانه پرداخت آن هنوز ادامه دارد.  

فیش حقوق بهداشت وزیر نجومی کارمند فقیر دکتر پزشک

برای دیدن همه فیش های نجومی اینجا را کلیک کنید