جواب کوبنده زیباترین مجری زن ایرانی به خواستگاری میلیاردر عرب!

جواب کوبنده زیباترین مجری زن ایرانی به خواستگاری میلیاردر عرب!
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

میترا طاهری مجری شبکه LCI فرانسه

میترا طاهری فرانسه مجری زن زیبا افتخار عرب

فـش نیوز،میترا طاهری مجری شبکه LCI فرانسه که به عنوان زیباترین مجری دنیا شناخته شد در پاسخ به پرسش خبرنگار فرانسوی که چرا جواب رد به شاهزاده های عرب و شیوخ آنها و پسران سرشناس فرانسوی در مقابل در خواست آنان برای ازدواج داده ای،گفت: من با اینکه فقط یک بار در سه سالگی به همراه پدر و مادرم به ایران سفر کردم ولی خود را فرزند کوروش و از نسل پاک آریایی می دانم و فرزندانم نیز باید آریایی باشند و این موضوع این خانم را ،بیشتر جذاب کرده است.