کاریابی مشهد

کاریابی مشهد
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

کاریابی های استان خراسان

مشهد مقدس


وب سایت خبری تحلیلی فـش نیوز

آدرس وشماره تلفن همه کاربابی های سطح استان

  ۱   کاریابی فرهیختگان دانشگاه     مشهد، خیابان راهنمایی ۱۹     ۰۵۱-۳۸۴۴۲۷۴۵-۵۰   
۲     کاریابی تک ستاره     ۸۰     ۰۵۱-۳۳۸۹۱۰۶۰   
۳     کاریابی آرمان توس     مشهد، بلوار توس، توس ۸۳     ۰۵۱-۳۶۵۱۸۹۷۶-۷     اطلاعات بیشتر
۴     کاریابی برزمهر     مشهد، بین جانباز ۱ و ۳ ساختمان آسمان     ۳۷۰۲۰ و ۳۷۶۴۹۵۵۵-۰۵۱ 
۵     کاریابی خراسان     مشهد، حدفاصل شهدا و سعدی کوچه سجادی     ۰۵۱-۳۲۲۱۰۴۰۰   
۶     کاریابی یزدان     مشهد، ابتدای جاده کلات، ناصحی     ۰۵۱-۳۷۴۲۶۱۳۹    
۷     کاریابی آریا     مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد ۲۲ و پل آب و برق، پلاک ۵۴۰     ۰۵۱-۳۸۶۶۰۹۹۹   
۸     کاریابی افق     مشهد، بلوار قرنی، قرنی ۷، پلاک ۴     ۰۵۱-۳۷۲۵۵۳۷۷-۳۷۲۳۱۶۲۳   
۹     کاریابی کوشا    آدرس مشهد مقدس شماره تماس     ۰۵۱-۳۷۲۳۳۳۰۱-۳  
۱۰     کاریابی جامعه     مشهد، بین مطهری شمالی ۱۱ و ۱۳     ۰۵۱-۳۷۲۸۹۶۸۴-۳۷۲۳۹۲۵۱