زندگی درکپر

زندگی درکپر
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..

  زندگی در عمق خط فقر

اینجا ایران ۱۳۹۵است !!

فـش نیوز،بشاگرد منطقه‌ایست دورافتاده در شرق استان هرمزگان. بیشتر مردم روستاهای بشاگرد به دلیل خشکسالی‌ شدید، فقر و نبود جاده ارتباطی مناسب در کپر زندگی می‌کنند. رنج فقر، دورافتادگی و خشکسالی زندگی را بر ساکنان این منطقه سخت کرده است. در این میان زنان و دختران دو چندان گرفتار رنج‌اند. آنها مجبورند متحمل سایه سیاه اعتیاد، زور و تعصبات کورکورانه مردان نیز باشند. همچنین زنانی که به دلایل مختلف شوهران خود را از دست داده‌اند و با دست خالی بار سرپرستی فرزندانشان را به دوش می‌کشند و نیز دخترانی که مجبور می‌شوند در سن کم تن به ازدواج دهند، ازدواج‌هایی که بیشتر ناخواسته و ناآگاهانه‌اند.
———
مخاطب خاص من: گفتم درجریان باشی این روزها که داری برای شب یلدا سفره ای محیا میکنی تا خانواده ات شبی طولانی را بسر کند این را بدان شاید انسانهایی باشند که هنوز از سفره این دنیا شکمی سیر ودلی خوش شبی را به صبح نگذرانده اند و ما بسی غافلیم…

ﺑﻮﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭٍ ﺷﺪﯾﺪﯼ ﺁﻣﺪ …
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ، ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﺯ ﭘﺪر غمگین اﺳﺖ …
ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﺯ ﺩﻟﺶ …

ﭘﻠﻪ ﻫﺎﺭﺍ ﺩﻭ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎ ﺭﺳﯿﺪﻡ ﺑﺮ بام!

ﭘﺪﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ،
ﺯﯾﺮ ﺁﻭﺍﺭ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﻣﺪﻓﻮﻥ

ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺯﻣﺰﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ
ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﻋﺪﻝ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟

که ﭼﺮﺍ ﻣﺰﻩ ﯼ ﻓﻘﺮ ﻭﺳﻂ ﺳﻔﺮﻩ ﯼ
ﻣﺎﺳﺖ!!!

ﻭ ﭼﺮﺍﻫﺎ ﻭ ﭼﺮﺍ ﻫﺎﯼ ﺩﮔﺮ …

ﺩﻝ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻟﺮﺯﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﺯﺍﻧﻮ ﯼ ﭘﺪﺭ
ﺩﯾﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩ
ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺷﺎﻋﺮ ﮐﺮﺩ …

* ﺷﺎﻣﻠﻮ *