ورزش کردن اوباما به همراه زنان ژیمناست آمریکا-h,fhlh

ورزش کردن اوباما به همراه زنان ژیمناست آمریکا-h,fhlh
لطفا به این مطلب ستاره بدهید..
اعضای تیم ملی زنان ژیمناستیک آمریکا دیروز ضمن بازدید از کاخ سفید و دیدار با خانواده باراک اوباما، با آنها نرمش هم کردند.
اوباما آمریکا زنان ورزشکار